Padel Geluidsoverlast

Padel & Geluidsoverlast

Wij van PadelMinded zijn natuurlijk groot fan van de padel sport. Toch willen we ook de mindere kanten van padel belichten. Padel is één van de snelst groeiende sporten en het aantal banen groeit snel. Daar is niet iedereen altijd even blij mee. Zo zijn er steeds meer zaken waarbij omwonende klagen over de hoeveelheid geluidsoverlast die van de padelbanen afkomt. Laten we eens kijken wat het probleem is, hoe groot het probleem is en wat de oplossing zou kunnen zijn. Uiteindelijk willen we dat iedereen kan genieten van Padel, zonder dat dit tot overlast leidt.

Padel en geluidsoverlast: Wat is het probleem?

Padel zorgt nu bij veel omwonende voor overlast. Met name het slaan van de bal en het raken van het glas of hek maken veel herrie. Dit zorgt bij veel omwonenden voor stress. Zij geven aan zelfs niet eens meer rustig in de tuin te kunnen zitten. Ook werkt de kooi als het ware als een klankkast en versterkt hierdoor het geluid.

Het probleem komt voort uit het feit dat padel nog zo’n jonge sport is. Dit maakt dat in het beginsel padel dezelfde richtlijnen heeft gekregen als die tennis heeft. Dat houdt in dat padelbanen op minimaal 50 meter afstand van woonhuizen moet liggen.

In eerste instantie is er een uitspraak gedaan door de raad van state waaruit blijkt dat padel ongeveer hetzelfde geluidsniveau geeft als tennis. Dit is echter niet gebaseerd op echte geluidsmetingen. Recent onderzoek geeft echter aan dat hier zo’n 10 decibel verschil tussen zit. Dit lijkt niet veel, maar als je op dezelfde plek staat is een geluid van 3 decibel gelijk aan een verdubbeling van het geluid. 

Daarnaast is het ook nog zo dat tennis en padel moeilijk met elkaar te vergelijken zijn vanwege het feit dat er voor iedere tennisbaan zo’n 2 padelbanen gelegd kunnen worden. Dit betekent dat dit geluid elkaar versterkt. Waar er normaal regelmatig 2 mensen op een tennisbaan staan, zijn dit nu 8 mensen verdeeld over 2 padelbanen.

We blijven benadrukken dat het aanleggen van padelbanen maatwerk is. Er worden regelmatig fouten in gemaakt doordat alleen het geluidsniveau van de specifieke padelbanen wordt gemeten. Echter moet er gekeken worden naar al het geluid dat van het sportpark afkomt. 

Hoe groot is het probleem?

Door de jaren heen is het aantal padelbanen snel toegenomen. Dit zorgt er voor dat er ook meer gevallen zijn van geluidsoverlast bij padel. Hiervoor is zelfs een speciaal meldpunt. Heb je last van padelbanen dan kun je dit daar melden. Dit meldpunt maakt zich ook hard voor het invoeren van een beleid voor padelbanen rondom woningen. 

In totaal hebben zij al meldingen gekregen in 78 plaatsen. Dat is relatief veel, gezien er ongeveer 400 locaties zijn waar padel gespeeld kan worden. In sommige steden zijn er zelfs meerdere locaties waarbij er meldingen zijn gedaan. Het probleem is dan ook wel degelijk wijdverspreid en in heel Nederland en België aanwezig.

De oplossing

Goed, we weten wat het probleem is en ook hoe groot het probleem nu daadwerkelijk is. Tijd om te kijken of er ook oplossingen zijn. Het heeft natuurlijk geen zin om alleen stil te staan bij de nadelen of de overlast. 

Praten, praten, praten

Als eerste is het natuurlijk slim om te praten met alle betrokkenen. Vaak leert de ervaring dat er minder weerstand is wanneer mensen mee worden genomen in de beslissingen. Daarnaast kunnen dan ook de voordelen van de padelbanen benadrukt worden om zo een compleet beeld te geven van wat omwonenden kunnen verwachten. 

In een aantal gevallen heeft dit gesprek met omwonenden, in combinatie met het geluidsonderzoek geleid tot het niet of elders aanleggen van de padelbanen. 

Nieuwe richtlijnen geluid van padelbanen

Onderzoek vanuit het NSG (Nederlandse Stichting Geluidshinder) wijst uit dat het geluidsniveau van padel dus hoger is dan eerder bekend. Zij hebben daarom een voorstel gedaan om de richtlijnen voor het aanleggen van een padelbaan te vernieuwen. Waar deze nu nog gelijk staan aan een tennisbaan en hierdoor op minimaal 50 meter van woningen moeten worden gebouwd, is het nieuwe voorstel om padelbanen niet binnen 200 meter van een woonwijk te leggen. 

De KNLTB, waar padel ook onder valt, heeft dit voorstel eerst niet serieus genomen en links laten liggen. Recentelijk zijn partijen echter toch in gesprek gegaan en momenteel wordt er gekeken naar een constructieve oplossing. 

Persoonlijk denken wij dat iedereen moet kunnen genieten van de sport, maar willen we natuurlijk ook niet dat mensen met overlast zitten. De nieuwe richtlijn is wat ons betreft wel erg lastig te hanteren, omdat het aanleggen juist maatwerk zou moeten zijn. Zo zijn omgevingsfactoren als hoe stedelijk of bosrijk een gebied is of andere activiteiten op het sportpark van grote invloed op het geluidsniveau aan huis. 

Wat ons betreft zou de norm gehanteerd moeten worden die er al is, namelijk dat een woning overdag niet meer dan 45 decibel aan de gevel mag meten en in de avond 40 decibel. Vervolgens is het aan de locatie in combinatie met de gemeente om oplossingen te vinden waardoor het overlast geminimaliseerd wordt.

Binnenbanen

Een andere oplossing is bijvoorbeeld meer focus op het aanleggen van binnenbanen. Padel wordt nu in Nederland nog vaak gespeeld op buitenbanen. Toch zie je steeds meer binnenbanen aangelegd worden. Hier zijn we om meerdere reden groot voorstander van. Zo zorgt dit ook voor betere omstandigheden om het hele jaar door te padellen.

Bij binnenbanen kan het gebouw natuurlijk goed geïsoleerd worden. Dit zorgt ervoor dat het omgevingsgeluid goed beheerst kan worden. Een mooie oplossing voor meerdere nadelen dus.

Ander materiaal

Uiteindelijk is de aanleg van padelbanen maatwerk. Steeds meer bedrijven zijn aan het kijken of ze bij de constructie van een padelbaan geen innovaties toe kunnen voegen om zo overlast tegen te gaan. Er zijn voorbeelden waarbij de manier van lassen aangepast wordt of waarbij ze kokosmatten gebruiken als geluidswal om de baan heen.

PadelMinded ziet met name hier nog wel een hoop ruimte voor innovatie. Juist wanneer er problemen zijn kan innovatie de sport verder helpen.

Geluidsoverlast ook in andere landen?

Ook in België zijn er voorbeelden van geluidsoverlast. Bij een rechtszaak in Brugge is er zelfs een uitspraak gedaan die ervoor zorgt dat er bij dat sportpark doordeweeks slechts tot 19:00 gespeeld mag worden. Daarnaast mag er alleen op zaterdag nog tot 16:00 gespeeld worden. 

In Spanje geldt in sommige gemeenten nog een strengere norm dan in Nederland. Daar mag een huis met ramen en deuren dicht slechts 35 decibel meten. Komt het geluidsniveau hierboven kun je bezwaar maken, omdat je het recht hebt om niet gestoord te worden. In veel plekken geldt dat je slechts tot 22:00 of 23:00 kan padellen.

Conclusie

Uiteindelijk vinden wij het belangrijk dat padel gespeeld kan worden op veel verschillende plekken. Het is goed voor de gezondheid en daarnaast een leuke en sociale activiteit die mensen vitaal houdt. Toch mag dat niet ten koste van andere gaan. Padel wordt volwassen en daar horen ook bepaalde normen bij. Daarom is het wat ons betreft goed dat er naar het proces wordt gekeken voor het aanleggen van een padelbaan. 

Nu is er bijvoorbeeld wel een vergunning nodig, maar wordt niet altijd het juiste geluidsonderzoek gedaan. Dit is wel van belang. Het is lastig hier standaard normen aan te hangen. Wij denken dat het ideaal zou zijn wanneer er gekeken wordt of de norm bij de woning zelf gehaald wordt, en niet zozeer het afspreken van de afstand van een padelbaan. 

Daarnaast hopen we dat de innovatie de sport vooruit gaat helpen. Andere materialen met dezelfde kenmerken, maar ook de beheersing van het geluid door middel van geluidswanden bijvoorbeeld zou hier een grote rol in kunnen spelen. Tijd om ervoor te zorgen dat iedereen van padel kan genieten!

Relevante artikelen

afmeting padelbaan

Afmeting padelbaan

Panoramabaan

De kosten van een padelbaan

adidas-padel-ale-galan

De beste padel rackets per niveau