smash het veld uit lebron

Wanneer je een video ziet van de hoogtepunten bij padel zie je regelmatig een bal het veld uit geslagen worden. In veel gevallen zorgt dit ervoor dat het punt gewonnen wordt. Soms wordt de bal zelfs uit het veld geslagen en wordt de bal nog gehaald. Juan Lébron is hier veruit het beste in. Hij kan vanuit alle hoeken en standen de bal zo het veld uit slaan.

Op amateurniveau zal je echter voor 99% zeker winnen wanneer jij de bal de kooi uit weet te spelen. In dit artikel geven we je tips om dit ook te kunnen doen.

Manieren om de bal de kooi uit te slaan

Er zijn eigenlijk twee manieren die we kunnen onderscheiden om de bal de kooi uit te spelen; Direct na de stuit en via het glas. Met direct bedoelen we natuurlijk niet dat de bal in één lijn vanaf je racket de kooi uit vliegt. Dat is ook een manier om de bal het veld uit te slaan, maar dat zal weinig punten opleveren! Met direct bedoelen we dan ook dat de bal na de stuit geen hek of glas meer raakt voor deze het veld uit vliegt. 

De manier via het glas is wanneer de bal stuit, daarna het achterglas geraakt wordt  en vervolgens de bal de kooi verlaat. Dit is een veel moeilijkere manier om uit te voeren en zal dus veel oefening nodig hebben.

Wanneer we deze twee manieren vergelijken dan valt op dat de directe manier je vaker het punt op zal leveren. Het is namelijk zo dat de bal op deze manier sneller het veld uit vliegt. Dit geeft de tegenstander minder tijd om op te reageren. Daarnaast stuitert de bal niet terug in de richting van de tegenstanders. Wanneer je de bal met spin tegen de achterwand slaat en vervolgens de kooi uit, is er een grote kans dat deze ergens rond de uitgang van de kooi zal stuiteren. Bij de manier direct na de stuit is dit veel minder vaak zo. Zeker wanneer het lukt om de bal via de stuit over de achterwand te slaan, is dit gegarandeerd een punt. 

De directe manier vraagt wel een makkelijkere bal van je tegenstander. Het is dus gedeeltelijk een keuze hoe jij de bal de kooi uit wil slaan, maar je tegenstander zal ook mee moeten werken. Bij een moeilijkere bal zul je hem namelijk nooit direct de kooi uit kúnnen slaan.

Direct na de stuit

Om de bal direct te kooi uit te slaan zijn er eigenlijk twee factoren van belang. De hoek waarin de bal naar beneden wordt geslagen en de snelheid van de bal. Probeer de bal zo recht mogelijk naar beneden te slaan, dit zorgt er namelijk automatisch ook voor dat de bal weer zo recht mogelijk omhoog zal stuiteren. Dit maakt de stuit van de bal hoger. Dat zul je nodig hebben om de bal over het hek te krijgen.

Daarnaast zul je ook voldoende power nodig hebben. Afhankelijk van je positie en je contactpunt heb je meer of minder power nodig. Hoe meer je kan plaatsen, hoe minder power er nodig is. Wat we hiermee bedoelen, is dat je in sommige gevallen dicht genoeg op het net staat om de bal niet over de achterwand, maar over de zijwand kan slaan. Deze is lager dan de achterwand, waardoor er dus minder power nodig is. Daarnaast is de afstand tot het hek kleiner, ook dat zorgt ervoor dat er minder power nodig is om de bal het veld uit te krijgen.

Dan nu wat tips die je nodig zult hebben. De belangrijkste is, ga zo dicht mogelijk op het net staan. Hoe dichter je op het net staat hoe makkelijker het wordt om aan één van de twee factoren (de hoek waarmee je slaat en de power van de bal) te voldoen. Je kunt hiermee namelijk veel makkelijker naar beneden slaan, zonder dat de bal in het net belandt.

Het is belangrijk om te leren wanneer je het net echt aan moet vallen en zo dicht mogelijk op het net moet gaan staan. Dit doe je niet bij iedere mogelijkheid, want dan wordt het voor de tegenstander makkelijk om te lobben. Probeer dicht aan te sluiten op het net wanneer de tegenstander waarschijnlijk geen lob kan spelen. Dit moment is te herkennen als de bal erg laag is op het moment dat de tegenstander moet slaan. Hij of zij zal hierdoor moeilijk onder de bal kunnen komen met het racket om de bal omhoog te slaan. Hoe moeilijker de bal hoe dichter je op het net aan kan sluiten. 

Verder is het belangrijk om de hoek te maximaliseren. Sla de bal dus niet diep, maar probeer echt naar beneden te slaan waardoor de bal kort na het net stuit. Hoe dieper je slaat, hoe moeilijker het is om de bal hoog genoeg te laten stuiteren dat hij over het hek zal gaan.

Qua techniek zijn er eigenlijk twee of drie tips die we je mee kunnen geven. Als eerste moet je de bal voor je raken. Het is heel moeilijk om de bal echt naar beneden te slaan, wanneer je de bal boven of achter je raakt. Probeer de bal dus net voor je lichaam te raken. Zorg ervoor dat je racket hoog is. Om de bal naar beneden te slaan zal je racket eerst hoger moeten zijn dan de bal.

Probeer daarnaast zonder veel spin te slaan. Dit zorgt er alleen maar voor dat het moeilijker wordt om de bal te slaan. Daarnaast kan het ervoor zorgen dat de bal snelheid verliest die juist nodig is. Sla de bal dus vlak.

Als laatste kun je nog een klein beetje je pols gebruiken om de hoek te vergroten. Je kun je pols als het ware om laten klappen in de slag. Hierdoor kun je de bal makkelijker naar beneden slaan dan wanneer je je pols recht houdt.

Via het glas de kooi uit

Kun je een bal niet direct na de stuit uit het veld slaan, dan kun je nog overwegen om de bal te proberen de kooi uit te slaan via de achterwand. Dit is een risicovolle slag, de spin zorgt er namelijk voor dat de bal hoog terugkomt. Plaats je hem dus niet goed genoeg, dan kan de tegenstander de bal van de achterwand afwachten en vervolgens de aanval overnemen.

Je kan er voor kiezen om deze bal te slaan wanneer de bal hoog is en niet al te ver van het net, maar net niet dicht genoeg bij om de bal direct na de stuit de kooi uit te slaan. 

Kies je er voor om de bal de kooi uit te slaan, dan kun je dit het beste doen vanaf de linkerhelft, diagonaal naar de rechterkant van het veld. Dit geldt voor rechtshandige, ben je linkshandig dan geldt dit uiteraard andersom. Dit komt door de spin die je aan de bal geeft. Het is, met voldoende spin ook mogelijk om de bal rechtdoor de kooi uit te slaan, maar dit is zo moeilijk dat we dat voor nu even buiten beschouwing laten.

Voor deze smash heb je vooral veel effect nodig. Dit in combinatie met voldoende snelheid. De spin is echter belangrijker dan de snelheid. Probeer zoveel mogelijk top spin aan je smash te geven. Top spin betekent dat je bal na het slaan voorover gaat draaien. Dit doe je door het racket als het ware over de bal heen te laten aaien. Zorg er daarbij voor dat je racket beweging op hoge snelheid is en omhoog is. Kom ook met je lichaam omhoog en strek je uit. Het doel is om echt onder de bal te komen. Je raakt de bal nog wel iets voor je, maar een stuk minder dan bij de vlakke smash.

Om de bal de kooi uit te spelen moet je de bal ook goed plaatsen. We helpen je waar je moet mikken. Laat hem ongeveer stuiteren tussen servicelijn en net, waarbij de bal dan met veel spin op het glas komt. Te diep zorgt ervoor dat de bal niet hoog genoeg stuitert en blijft hij binnen de kooi, te laag dan gaat er te veel spin en power al verloren. 

Naast de plaatsing qua diepte, is ook de richting van de bal belangrijk. De stelregel is dat de bal net op de rand tussen het laatste glas paneel en het glas paneel richting het midden moet komen. Dat is zo’n 2 meter van de hoek. Gaat hij meer naar het midden dan is het moeilijk om hem over het hek te krijgen door de hoek die je slaat, sla je hem verder naar buiten dan is de bal nog niet hoog genoeg op het moment dat hij bij de rand van de kooi komt en zal hij de zijkant van het veld raken, waardoor deze binnen blijft. Uiteraard is het afhankelijk van de positie waar je je op het veld bevindt.

Top spin smash het veld uit oefenen

Nu je de theorie tot je hebt genomen is het tijd voor oefening. Begin simpel en probeer top spin aan de bal te geven. Doe dit vervolgens met een bovenhandse slag, zoals een service met tennis. Ga aan de linkerkand van het veld (voor rechtshandige) bij het net staan en gooi de bal voor jezelf op. Probeer de bal zoveel mogelijk top spin te geven en plaats hem zoals hierboven omschreven. Ga net zo lang door tot je zo makkelijk een aantal ballen de kooi uit slaat.

Succes! Begin met je forehand kant, aangezien de backhand moeilijker is. Hiervoor is meer een polsbeweging nodig. Dit, en de smash rechtdoor met voldoende spin om de bal het veld uit te slaan kan als je echt goed bent geworden.

Nog wat inspiratie opdoen? Bekijk de gaafste padel video’s.

Relevante artikelen

Juan Lebron

Spelersprofiel Juan Lébron

Vibora padel

Aanvallend smashen met de vibora

adidas-padel-ale-galan

Beste padelracket voor elk niveau